KODEX komunity Trading11

Zodpovednosť za vlastné rozhodnutie

Všetky informácie v rámci našich produktov sú určené výhradne na študijné účely tém týkajúcich sa obchodovania na burze a neslúžia v žiadnom prípade ako konkrétne investičné či obchodné odporúčania. Projekt trading11.com nie je registrovaným brokerom, investičným poradcom a ani maklérom. Spomenuté konkrétne finančné produkty, komodity, akcie, kryptomeny či obchodovanie, sú vždy a len za účelom štúdia obchodovanie na burze. Poskytovateľ nie je zodpovedný za konkrétne rozhodnutia jednotlivých užívateľov. Burzové obchodovanie a investovanie s finančnými inštrumentmi (a kryptomeny obzvlášť) je vysoko rizikové. Rozhodnutie obchodovať na finančných trhoch je zodpovednosťou každého jednotlivca a jedine on sám nesie za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Prezentované výnosy stratégií nie sú zárukou budúcich výnosov. Neobchodujte na burzovom trhu ak nie ste riadne oboznámení s konkrétnym finančným inštrumentom. Podľa platnej právnej úpravy je prostredníkom pre riešenie mimosúdnych sporov medzi spotrebiteľom a poskytovateľom služby Česká obchodní inspekce.

Obsah, ktorý nájdete v našej VIP skupine/produkte je náš vlastný subjektívny názor, ktorý negarantuje v žiadnom prípade 100 % úspešnosť a nie je v žiadnom prípadne finančnou radou. Pohyby na trhu sú ťažko predvídateľné a preto odporúčame zvážiť riziko obchodovania na burze. Nenesieme zodpovednosť za prípadne straty, ktoré vzniknú pri obchodovaní na burze.

Pravidlá komunity

Vyhrážanie, spam, narážky, nadávky a všeobecne nemorálne správanie je v našej komunite prísne zakázané. Snažíme sa budovať jednu komunitu obchodníkov, ktorý by si mali navzájom pomáhať. Zakázane je aj preposielanie analýz, signálov a ďalších informácii z prostredia iných konkurenčných skupín. V prípade nedodržania podmienok budeme žiaľ nútení členov s nevhodným správaním vyhodiť bez možnosti vrátenia poplatku za členstvo/produkty a odstránenia banu.

Pravidlá pre chat na Discorde

1.) Ako isto viete, tak tu v prvom rade budujeme komunitu traderov a nie gamblerov a veštcov. Preto otázky typu, kedy BTC poletí, kedy altcoiny spadnú a o koľkej hodine a kedy bude dno ani vôbec neriešime a neodpovedáme. Môžete sa nás spýtať, kde zadať target, kde zadať stoploss a kde otvoriť obchod. Vítane sú aj otázky typu, kde začať obchodovať. Aký obchodný systém používať, aký indikátor používate, aké máte zisky na burze a môžete nás aj požiadať o výpis z účtu na burze, aby ste si overili, či ste skutočne v dobrých rukách traderov, ktorí vám majú čo odovzdať.

2.) Neprosíme si sem ani žiadne affiliate odkazy a to platí aj pre všetkých adminov trading11 skupiny. Povolené sú len odkazy na články, novinky, Tradingview graf atd. A všetko čo súvisí s tradingom.

3.) Chat slúži na komunikáciu s tradermi v našom VIP členstve a nie je možné sem prizvať cudziu osobu a ani robiť screnshoty a posielať to po internete. To platí pre ktorékoľvek miesta.

4.) Skupina je moderovaná adminmi a v prípade podozrenia o pokusu vynášania informácii, vyhrážanie sa a nadávanie riskujete vyhodenie bez možnosti náhrady platby za členstvo!

5.) Shitcoiny ani skupine a ani v chate neriešime a neobchodujeme. Gambliť môžete skúsiť inde.

Zákaz šírenia materiálov z našich produktov

Zneužitie prístupu k členstvu VIP Trading11, jeho neoprávnené využívanie alebo vykonávanie neoprávnených úprav, napodobňovanie alebo kopírovanie obsah nášho členstva VIP Trading11 a neoprávnené používanie označenia „Trading11“ sa v zmysle príslušných zákonov považujú za konanie porušujúce práva duševného vlastníctva poskytovateľa zakladajúce civilnoprávnu alebo aj trestnoprávnu zodpovednosť. Za neoprávnené používanie označenia „Trading11“ sa nepovažuje informácia o používaní služieb Trading11 (tzv. referencie) užívateľom. Konanie užívateľa, ktoré sa považuje za porušenie práv duševného vlastníctva poskytovateľa, je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy, pričom výpovedná lehota je 24 hodín.

Zákazník má zakázané poskytovať svoje prihlasovanie údaje tretej strane.

Zákazník má zakázané zdieľať informácie z našich produktov na verejne dostupné miesta internetu. Napríklad sociálne siete, úložiská a webové stránky.

Zákazník má zakázané poskytovať informácie z nášho VIP produktu tretej strane.

V prípade, že zákazník poskytne svoje prihlasovacie údaje, alebo skopíruje obsah z našich produktov a uverejní na verejne dostupné miesto internetu, tak môže byť usvedčený z porušovania vlastníctva a obchodných podmienok a bude pokutovaný sumou 10 000 EUR.

Zmeny

Prevádzkovateľ webu má plné právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá. Zmena je platná pre užívateľov a záväzná dňom zverejnenia na webe trading11.com. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať s prípadnými zmenami pravidiel.

Používaním našich stránok vyjadrujete úplný súhlas s týmito pravidlami a obchodnými podmienkami a máte za to, že tieto pravidlá sú pre Vás prijateľné. Ak sa domnievate, že tieto pravidlá sú pre Vás neakceptovateľná, musíte ihneď opustiť tieto webové stránky trading11.com.