4 klíčové faktory potřebné pro zaměstnání budoucnosti – Které odvětví budou prosperovať?

0
update trading11

Trh práce se rychle mění, nové údaje a ukazatele nám poskytují lepší přehled o tom, jak budou vypadat pracovní místa v budoucnosti.

Neustálý vývoj

Druhy pracovních míst, které se v globální ekonomice objevují, pokrývají široké spektrum povolání a dovedností. Odrážejí příležitost pro pracovníky všech věkových skupin a úrovní vzdělání.

U všech příležitostí, které přinese nové hospodářství, existují výrazné mezery v dovednostech a také genderové rozdíly, které je třeba řešit. Pokud to neuděláme, budou se v budoucnu nadále rozšiřovat. Z těchto nových údajů se můžeme naučit tyto čtyři věci:

1. Není to žádné překvapení, ale dominují technické dovednosti

Ne každé budoucí zaměstnání vyžaduje hardwarové dovednosti, ale mnohá zaměstnání vyžadují základní technické dovednosti, jako jsou digitální gramotnost, vývoj webových aplikací nebo grafický design. Protože technologie jako AI jsou všudypřítomné, množství úkolů v oblastech, jako je prodej a marketing, bude vyžadovat základní porozumění AI.

2. Úkoly vyžadující více dovedností zaměřených na člověka jsou stejně důležité

Tyto úkoly nerostou tak rychle jako pracovní místa s převahou technologií. Poptávka po personálních dovednostech se bude pravděpodobně zvyšovat. Nejnovější zpráva o globálním vývoji talentů ukazuje, že odborníci v oblasti lidských zdrojů identifikují poptávku po personálních dovednostech jako nejdůležitější trend na celém světě. Dovednosti, jako je kreativita, přesvědčování a spolupráce je prakticky nemožné automatizovat, což znamená, že pokud budete mít tyto dovednosti, pro organizace budete v budoucnu ještě cennější.

3. S rychlým vývojem pracovních míst je mnoho žen „nepotřebných“

Ačkoliv údaje odrážejí rozmanitost příležitostí pro pracovníky všech věkových skupin a úrovní vzdělání, další analýza ukazuje znepokojivou nerovnováhu. Ve výzkumu v oblasti rovnosti pohlaví na Světovém ekonomickém fóru se zjistilo, že největší genderové rozdíly mezi novými pracovními místy jsou v úkolech, které se do značné míry spoléhají na technické dovednosti, přičemž podíl žen zastoupených v pracovních pozicích v oblasti cloudu, strojírenství a práci s daty je pod 30 procenty. Je důležité tuto mezeru vyplnit, protože tyto dovednosti budou mít nadměrný vliv na směřování společnosti a hospodářství.

4. Stále záleží na tom, koho znáte

Je velká pravda, že na tom, koho znáte, záleží. Musíme také uzavřít „síťovou propast“ – výhodu lidí, spočívající výlučně v tom, koho znají.

Výzkum v oblasti síťových rozdílů ukazuje, že život v sousedství lidí s vysokými příjmy, chození na prestižní školu a práce v top společnostech mohou vést k 12násobné výhodě v přístupu ke příležitostem.

Všechny tyto nové informace nám mohou pomoci určit dovednosti a pracovní místa budoucnosti. Zajištění spravedlnosti čtvrté průmyslové revoluce bude ale vyžadovat víc než jen údaje.

Co číst dále?

Světová ekonomika má problémy, Bitcoin ale prosperuje – Toto jsou hlavní důvody

avatar
  Subscribe  
Upozornit na