Analýza ekonomických cyklů – co to je a jak se používá?

Share This Post

Analýza cyklů vychází z předpokladu, že hodnota aktiv neroste lineárně jedním směrem, ale v cyklech (vlnách). Období růstu je tedy následované obdobím poklesu a naopak. Cykly existují na všech trzích a to jak v globálně propojené ekonomice světa, tak i v národních ekonomikách. 

Ekonomické cykly

Ekonomické cykly představují periodicky se opakující etapy ve vývoji globální ekonomiky. V závislostí na délce máme vícero druhů cyklů.

 • Kitchinovy cykly
 • Juglarovy cykly
 • Kuzněcovy cykly
 • Kondratěvovy cykly

Kitchinovy cykly

Jedná se o krátkodobé cykly. Kitchin sledoval cykly ekonomik USA a Británie mezi lety 1890 až 1922. Vlny, které z pozorování identifikoval, trvaly v průměru 40 měsíců a nepřerušily je žádné společensko-politické události a to dokonce ani První světová válka.

Kitchin viděl zdroj těchto cyklů v rozhodování firem vrámci výše své produkce, respektive v jejich opožděných reakcích na vývoj ekonomiky. Když se ekonomice daří, tak firmy reagují navyšováním produkce, protože v budoucnu očekávají velký odbyt zboží. Po nějaké době dojde k přesycení trhu a odbyt se sníží, což podnik přinutí výrobu snížit.

Všechny tyto úkony ale nejsou okamžité. Vedení podniku chvíli trvá, než zareaguje na pozitivní vývoj ekonomiky a z toho vyplývající růst poptávky po zboží. I samotný proces zvýšení produkce není okamžitý. Když dojde k přesycení trhu, zabere nějaký čas, než manažement situaci vyhodnotí a produkci omezí. A právě tato zpoždění v rozhodování vedou dle Kitchina k tvorbě cyklů, které jsou v délce 3 až 5 let.

Juglarovy cykly

Juglarovy cykly jsou střednědobého charakteru a byly spojovány se změnami v objemu investic do fixního kapitálu. Francouzský ekonom Clément Juglar upozorňoval na peridocitu krizí, které se projevují výkyvy v hospodářské aktivitě prakticky všech vyspělých zemí, a to současně. Tyto cykly Juglar objevil v roce 1862, trvají 7 až 11 let a mají celkem čtyři fáze:

 • Expanze – období vzestupu s tendencí růstu cen a příjmů
 • Bod zvratu – přerušení fáze expanze, který odpovídá maximálnímu bodu cyklu
 • Deprese (recese) – vyznačuje se sníženou hospodářskou aktivitou, pokles cen a příjmů, zvýšená nezaměstnanost
 • Oživení – nejnižší bod cyklu a zároveň počátek cyklu nového

Kuzněcovy cykly

Kuzněcovy cykly jsou též střednědobého charakteru s délkou 18 až 20 let (některé zdroje uvádí 15-20 let). Kuzněcov je zpozoroval na realitních trzích, proto se někdy používá i označení „stavební cykly“.

Jsou založené na demografických procesech a změnách ve stavební aktivitě. Tkví tedy v periodicitě nutnosti obměny základní infrastruktury a výstavbou budov se spekulativním charakterem. Stavebnictví je velmi citlivé na očekávání v ekonomice a má velkou setrvačnost.

Stavební akce totiž trvají dlouho a musí být dokončené i za změněných podmínek. Jinak řečeno stavba začne v období, kdy je velká poptávka, ale je dokončena v období, kdy je poptávka nízká. Tento fakt způsobí převis nabídky. V opačném případě, kdy je převis poptávky, tak zase trvá, než se zvýší nabídka – u stavebnin nelze řešit nedostatek dovozem.

Obchodovať na burze sa naučíš v našom VIP členstve. Prevedieme ťa kompletnými základmi a vytvoríš si vlastný obchodný systém. Vyskúšaj iba teraz v zľave.

>>>Pozrieť našu ponuku produktov<<<

Kondratěvovy cykly

Kondratěvovy cykly jsou nejdelší, trvají 45 až 70 let a jsou způsobeny změnami v technologiích. Kondratěv byl sovětský ekonom (vrámci Stalinských čistek v roce 1938 zlikvidován), který ve dvacátých letech 20. století studoval vývoj ekonomiky Francie, Německa, USA a Británie. Teorie byla publikována v roce 1922 a byla založena na empirickém hodnocení úrovni cen, úrokových sazeb, výši mezd a hodnocení relativního dostatku/nedostatku základních surovin. Dle Kondratěva je nová vlna způsobena růstem objemu peněz (nález drahých kovů), rozšíření trhů. Body zvratu doprovázejí sociální nepokoje, revoluce, války.

Cyklus je složen ze čtyř fází

 • Jaro
 • Léto
 • Podzim
 • Zima

Jaro

Období jara se vyznačuje vysokými investicemi, vysokou mírou úspor, nízkými úrokovými sazbami, nízkou nezaměstnaností a stabilní cenovou hladinou. V této fázi by se mělo dařit i akciovým a realitním trhům.

Léto

Ve fázi léta je vysoká inflace a vysoké míry úrokových sazeb. Je dosahováno velkých výnosů především z investic do komodit a dobře se daří i nemovitostem. Což je logické, protože kvůli vysoké inflaci a úrokových sazbám se společnost zbavuje měn a nakupuje drahé kovy, či nemovitosti, které svoji hodnotu uchovávají lépe. Léto je spjato s velkými vojenskými konflikty – Napoleonské války, Americká občanská válka, Krymská válka, První světová válka, válka ve Vietnamu.

Podzim

Během podzimu dochází k výraznému propadu úrovně úspor, nárustu zadlužení domácností, států a firem. Nejlépe se daří investicím do akcií, dluhopisům a nemovitostem. Na těchto trzích v období podzimu často vznikají bubliny. Naopak, nedaří se komoditám.

Zima

Celý cyklus je zakončený obdobím zimy. Období recese, které se může prohloubit až do deprese (krize). V bankovním sektoru dochází k vážným problémům – bankrot bank, či dokonce v některých zemích dochází k státním bankrotům. Počas zimy se daří jen drahým kovům.

Kondratěvovy vlny v praxi

Zdroj: thelongwaveanalyst.ca – Obrázek lze přiblížit jeho rozkliknutím

Graf ukazuje americký akciový trh a Kondratěvovy vlny v uplynulých 220 letech. První vlna začala v roce 1789 a trvala až do roku 1844. V roce 1845 začala další vlna a končila roku 1896. 1897 začala třetí vlna, která skončila v letech 1949 a navázala na poslední vlnu, která stále probíhá.

Jaro čtvrté vlny trvalo od roku 1949 do roku 1966. Tohle období je považováno za zlaté období pro akciové trhy v USA. Mezi lety 1966 až 1981 probíhalo léto a akciím se narozdíl od komodit moc nedařilo. Kvůli ropným šokům došlo k výraznému nárustu cen energií, vedla i k vysoké inflaci, která způsobila vysokou poptávku po drahých kovech a jejich růst cen.

Ceny rostly i u průmyslových kovů a zemědělských komodit. Léto skončilo v roce 1981 a začal podzim, který trval až do roku 2000. V této vlně se zase dařilo akciím, naopak, komodity tratily. Akcie rostly hlavně díky inovacím, novým technologiím, elektronice a expanzi internetu. Podzimní cyklus vyústil ve splasknutí známé internetové bubliny v roce 2001 a tím i začala zima. Poslední část vlny by měla trvat až do roku 2020.

Ale zde musíme vzít v potaz další skutečnosti, které mohou ovlivnit délku cyklu. Když splaskla internetová bublina na akciových trzích, tak centrální banky začaly do ekonomik zasahovat v podobě monetární politiky. Byly extrémně snížené úrokové sazby, což způsobilo velký příliv peněz do nemovitostí a tím se vytvořila další bublina na trhu s nemovitostmi, která v roce 2008 splaskla a odstartovala finanční krizi v USA a recesi v Evropě.

Státy na to zareagovaly pumpováním peněz do ekonomik. Co z toho tedy vyplývá? Zima se vyznačuje „očistcem“, který ale, jak je vidno, nikdy nebyl úplný, protože se pomocí fiskálních a monetárních politik zredukoval do únosných mezí. Můžeme tedy očekávat, že období zimy se tentokrát prodlouží.

Kitchinovy, Juglarovy, Kuzněcovy a Kondratěvovy cykly spolu koexistují. Pokud tedy jeden cyklus končí a další je „uprostřed“, tak přednost má ten nadřazený (delší) cyklus. Pokud nastane situace, kdy všechny cykly končí zároveň, tak je třeba zpozornět. Příklad situace, kdy došlo k časové souběhu všech vln, byla Velká deprese v roce 1929.

Shrnutí

Jak moc vážně se dnes berou výše zmíněne cykly a jsou vůbec relevantní? Po Velké hospodářské krizi v roce 1929 začalo období, kterému se říká „zlatá doba keynesiánství“. V tomto období byli ekonomové přesvědčeni, že ekonomické cykly jsou zastaralými teoriemi, které už nejsou relevantní. Negativní znaky cyklů se totiž v ekonomikách neobjevovaly, protože keynesiánství se vyznačovalo velkými zásahy do ekonomiky pokaždé, když „neviditelná ruka trhu“ selhala. Jednoduše řečeno, vždy, když nastal problém na trzích se stát velkými investicemi „postaral o řešení.“ Jakmile ale éra, kterou nastartoval Maynard Keynes, skončila, tak se zase začalo debatovat ve vážném duchu o ekonomických cyklech a jejich relevantnosti pro předpověď budoucího vývoje trhu.

Related Posts

Vitalik Buterin: AI může překonat lidi jako „vrcholový druh“

Podle spoluzakladatele Etherea Vitalika Buterina má super pokročilá umělá...

750 milionů dolarů v kryptotokenech se do prosince dostane na trh

V prosinci má být odemčeno a uvedeno na trh...

Kupci bitcoinů nedávají medvědům žádný manévrovací prostor

Informace z Cointelegraph Markets Pro a TradingView ukázaly na...

Cena XRP vstupuje do fáze prolomení býčí vlajky

Takzvaný vzor býčí vlajky se vyvíjí, když se cena konsoliduje v...

Trh sa pripravuje na skutočnú bitcoinovú rally poháňanú ETF

Cena bitcoinu, najväčšej svetovej kryptomeny podľa trhovej kapitalizácie, začala...

Kupující tlačí cenu BTC nad 38 000 USD

Bitcoin krátce vystoupil nad hranici 38 000 dolarů, když...