Price Action – Wyckoff theory (2. část)

brain

V minulém článku zaměřující se na teorii Wyckoff jsme skončili u tzv. “Composite Man”. A řekli jsme si, že tato teorie může být i podkladem pro praktická využití. A to hlavně co se týče Price Action. Pojďme tedy pokračovat dále v rozboru Wyckoffa a vysvětlit si další důležité části teorie a její pojmy.

Wyckoff Price Cycle

Podle samotného R. Wyckoffa může být trh pochopen a předvídatelný skrze podrobnou analýzu nabídky a poptávky. A právě tato analýza spočívá ve sledování price action, objemů a času. Jako broker byl Wyckoff v pozici, kdy mohl pozorovat aktivity velmi úspěšných obchodníků, a to jak jednotlivců, tak celých skupin, které dominovaly určitým specifikám v trhu. Wyckoff byl schopný “rozluštit” jejich budoucí zájmy a to skrze grafickou metodu “point a figure”(dole ukázka), kterou lze i dnes ještě vidět v praxi. Nicméně oproti dominujícím svíčkovým grafům je jejich podíl minimální.

Wyckoff, Price Action – Wyckoff theory (2. část), TRADING11
Zdroj:investopedia.com

Wyckoff vytvořil zjednodušený koncept, ve kterém jsou znázorněny operace velkých investorů, kteří trh de facto řídí. V konceptu vidíme fázi akumulace – v přeprodané oblasti (oversold). Dále Mark up, fázi distribuce v překoupené oblasti (Overbought) a Mark down. Dle schématu by měl retail otevírat long pozice na konci fáze akumulace, kdy se chystá k Mark Upu. Zatímco short pozice by měly být saturovány ke konci fáze distribuce před samotným Mark Down.

Wyckoff, Price Action – Wyckoff theory (2. část), TRADING11
Zdroj:marketvolume.com

Wyckoff Laws (Wyckoffovi zákony)

Wyckoffova “chart based” metodologie se opírala o tři “fundamentální zákony”, které měly zásadní vliv na analýzu samotnou. Determinování aktuálního či budoucího směru celého trhu nebo jednotlivých aktiv. Identifikace připravenosti kurzu k průrazu z obchodního rozpětí (pásma). Volba nejlépe vhodných aktiv k short/long pozicím.

  1. Zákon nabídky a poptávky determinuje kurzový pohyb. Tento princip je naprosto stěžejní pro Wyckoffovu metodu obchodování a investování. Když je poptávka vyšší než nabídka, tak cena roste. Pokud nabídka převyšuje poptávku, tak cena naopak klesá. Proto by analytik měl studovat rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a to pomocí porovnání kurzu a “objemových barů” v průběhu času. Tento zákon zní velmi jednoduše a každý, kdo má ekonomické vzdělání, tohle v průběhu předmětu makroekonomie slyšel už tisíckrát. Nicméně naučit se přesnému zhodnocení nabídky a poptávky pro naši potřebu z “bar charts” (grafické znázornění objemů/časové období) a pochopit implikaci zákona nabídky a poptávky do “patternů” vyžaduje praxi.
  2. Zákon příčiny a následku napomáhá investorovi či obchodníkovi ve správném nastavení cenového cíle za pomoci měření potenciálního rozsahu trendu plynoucího z obchodního rozpětí (OR). Operace vycházející z tohoto zákona lze chápat jako sílu, která akumuluje, či distribuuje v daném OR. A jak tato síla sama funguje v následném trendu vzhůru nebo dolů.
  3. Zákon úsilí versus výsledky poskytuje brzké varování možné změny trendu v blízké budoucnosti. Divergence mezi objemy a kurzem totiž často signalizují změnu směru trendu. Pokud máme v grafu několik barů s vysokým objemem (velké úsilí), ale v úzkém rozmezí po podstatném vzrůstu kurzu, které ale nedokázalo dosáhnout nového high (vrcholu – malý nebo žádný výsledek). Tak tenhle fakt naznačuje, že velcí investoři se zbavují svých aktiv.

Na Price Action máme také rozsáhlý kurz. Můžete se živě (formou webináře) zůčastnit celkem osmi lekcí s našimi tradery. Chcete se naučit obchodovat nebo zlepšit výkon své strategie? Více o kurzu.

Analýza obchodního rozpětí

Jedním z cílů Wyckoffovi metody je správné načasování při otevírání obchodních pozic a k tomu výborně slouží obchodní rozpětí. Obchodní rozpětí jsou “místa”, kde se předchozí trend zastavil a s relativní rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou. Dá se tedy říci, že se jedná o stranový pohyb. Instituce či jiné profesionální subjekty používají obchodní rozpětí k akumulaci nebo distribuci aktiv. Jedná se vlastně o přípravu na bull run nebo naopak na medvěda. V akumulaci nakoupené objemy aktiv převyšují objemy prodejů. Naopak během fáze distribuce objemy prodaných aktiv převyšují ty nakoupené, což je pak rozhodující pro následné určení trendu.

Tak máme za sebou další část této náročné teorie, kde jsme si vysvětlili koncept, zákony Wyckoffa a další pojmy, které jsou v rámci metody důležité. Další část bude daleko komplikovanější. Zatím jsme měli nastíněn jen zjednodušený koncept, ale v dalším článku už bude zevrubný rozbor schématu akumulace a distribuce.