Price Action – Wyckoff theory (3. část)

head theory

V minulém článku věnovaném teorii Wyckoffa jsme si vysvětlili koncept Price cycle a také pojmy jako Wyckoffovy zákony a jeho pojetí analýzy obchodního rozpětí. Teď se vrhneme na stěžejní část této metody – zevrubně si rozebereme všechna čtyři schémata, jejichž součástí jsou tzv.: “events a phases”. Volně se překládá jako “události a fáze”. V tomto článku ale stihneme probrat pouze akumulační schéma, to distribuční dostane prostor v následující části. A obdobně si dnes zatím vysvětlíme pouze eventy, fáze budou následovat příště.

Wyckoffova schémata

Pokud chcete být úspěšní “Wyckoffovi analytici”, tak musíte být schopni z obchodního rozpětí (trading range) předvídat a správně vyhodnotit směr a velikost pohybu. Wyckoff vytvořil přesně pro tyto případy takovou “příručku”, která má analytikovi pomoci ke správnému posouzení. A tou příručkou jsou právě nastíněné fáze a eventy ve schématu. Obchodní rozpětí chápejte jako delší stranový pohyb, který se drží v určitém koridoru.

Akumulace: Wyckoffovy události a fáze

Wyckoff, Price Action – Wyckoff theory (3. část), TRADING11
Zdroj: Stockcharts.com

Na Price Action máme také rozsáhlý kurz. Můžete se živě (formou webináře) zůčastnit celkem osmi lekcí s našimi tradery. Chcete se naučit obchodovat nebo zlepšit výkon své strategie? Více o kurzu.

  • PS – preliminary support, kde značné nákupy začnou poskytovat podporu po delším a silném sestupu kurzu. Bull volume začne růst a kurzové rozpětí se začne rozšiřovat – signály, které předznamenávají možný konec sestupu kurzu.
  • SC – selling climax, bod ve kterém je prodejní tlak na svém “vrcholu” a těžký “panic sell” od retailu je absorbován velkými a profesionálními operátory na trhu. Toto místo ještě nemusí být naprostým dnem, ale určitě bude velmi blízko samotného dna.
  • AR – automatic rally se objevuje velmi rychle, protože při SC je prodejní tlak zcela absorbován a tak je snadné cenu nákupním tlakem vypumpovat. V této chvíli jsou také palivem shorty, které jsou donuceny k uzavření pozic. Vrchol této pumpy nám i pomůže k definování hranic akumulačního obchodního rozpětí (TR).
  • ST – secondary test je cenová hranice, která bude velmi blízko k bodu SC. De facto by se tímto bodem měla zopakovat vysoká poptávka a tím pádem i support, který se vytvořil předtím. Je vcelku běžné, že se tento bod může několikrát zopakovat – v schématu je k nalezení dva krát.
  • Springs or shakeouts je událost, ke které sice může, ale také nemusí dojít. Objevuje se v TR v pozdější fázi a dovoluje dominantním hráčům na trhu definitivně otestovat dostupnou nabídku na trhu před samotným “odpálením” kurzu směrem vzhůru. Spring se dostává pod hranici ST a tím pádem i pod samotné obchodní rozpětí ale jen na určitý čas, kurz se pak musí zavčas uzavřít zpátky v TR. Shakeout je typickým příkladem bear trapu, kdy je veřejnost zmanipulována uvěřit tomu, že sestupný trend bude i po ukončení obchodního rozpětí pokračovat. Velcí hráči díky tomu mohou akumulovat aktivum za velmi nízké ceny.
  • Test – velcí operativci na trhu testují nabídku na trhu skrze obchodní rozpětí (springs a shakeouts). Pokud se v rámci bodu test objevuje na trhu značná nabídka aktiv, tak je to známka toho, že není ještě ten správný okamžik pro Mark Up – “odpálení” kurzu směrem nahoru. Test se může několikrát zopakovat, a pokud jsou testy úspěšné, tak se pokaždé vytvoří vyšší vrchol a vyšší dno.
  • SOS – sign of strength, v tomto bodě docházi k velkému nárustu ceny a rozšíření cenového rozpětí. Tento pohyb je zároveň potvrzen také zvyšujícími se objemy. SOS právě často následuje po bodě Spring.
  • LPS – last point of support, zde se jedná o pullback S/R pásma, které bylo při SOS proraženo a pullbackem se tato oblast stala supportem. Tento bod se taktéž může v grafu zopakovat vícekrát.
  • BU – “back up”, tento bod je svým způsobem jen metafora k LPS, tvůrcem není ani Wyckoff, ale učitel Wyckoffovy metody Robert Evans, který byl aktivním následovníkem Wyckofa mezi 30. až 60. léty minulého století.

 V dnešním článku jsme si vysvětlili Wyckoffovy eventy v rámci akumulační fáze. Všimněte si, že v této chvíli se z “pouhé” teorie stal velmi praktický nástroj. Mějte na paměti, že pokud dokážete tuto metodu pochopit a zároveň ji dokážete v analýze využít, pak již nemusíte trpět výplachy “velryb”. Tímto zásadním poznatkem jsme pro dnešek došli do úspěšného závěru. V dalším článku na nás čeká fáze distribuce.

Co číst dále?

Čo je divergencia a ako ju využiť vo svoj prospech?