3. Supporty, rezistencie, trendline, breakout.

  • Definícia a ukážka v praxi supporty.
  • Definícia a ukážka v praxi rezistencie.
  • Definícia a ukážka v praxi trendline.
  • Definícia a ukážka v praxi breakout.
  • Typické chyby začiatočníkov.