Základní funkce centrální banky – makroekonomické a mikroekonomické

Share This Post

Aniž bychom si to příliš uvědomovali, tak Česká národní banka nás neustále ovlivňuje svými operacemi. Není to tak dlouho, co se neustále řešilo, zda je správné, že drží naše centrální banka fixní hladinu koruny. Ve své podstatě ji uměle oslabovala devizovými operacemi na trhu, kdy za koruny nakupovala velké objemy eur.

Základní funkce centrální banky

Základní funkce lze rozdělit jednoduše na makroekonomické a mikroekonomické. Do makroekonomické funkce spadá provádění monetární politiky, emise hotovostních peněz a operace na devizovém trhu, které jsem již popsal v úvodu. Pro zjednodušení lze říct, že pod makroekonomické funkce spadá to, co ovlivňuje centrální banka pro ekonomickou rovnováhu ve státě.

Pak tu máme mikroekonomické funkce a pod ty spadá například regulace a dohled nad bankovním systémem, zajišťování platebního styku a vedení účtů vlády. Do mikroekonomických funkcí lze zahrnout také zastupování státu v zahraničí na poli monetární politiky.

Když si to shrneme, tak hlavní funkcí centrální banky je stabilní měnový vývoj a zachování vnitřní a vnější rovnováhy. Mikroekonomické cíle pak souvisí s bezpečností transakcí a vkladů, s efektivností bankovního systému a důvěrou v něj.

Hlavní úkoly centrální banky

 1. Emise oběživa – jako jediná instituce ve státě vydává papírové bankovky a znehodnocuje je. Význam této činnosti je ale v současné době velmi malý – kvůli zvyšujícímu se bezhotovostnímu platebnímu styku.
 2. Monetární politika – spočívá v určování a zajišťování správného množství peněz v oběhu s cílem zachování cenové stability. Naopak vážnost této funkce neustále narůstá.
 3. Devizová činnost – operace centrální banky s devizovými rezervami (kurzová politika centrální banky) spočívající v:
 • udržování hodnoty devizových rezerv
 • zabezpečování devizové likvidity země
 • ovlivňování úrovně a pohybů devizového kurzu domácí měny
 1. Regulace a dohled na bankovní systém – je nadřízeným orgánem všech soukromých obchodních bank. Činnost druhého stupně (obchodní banky) je tak regulována prvním stupněm (centrální bankou). Centrální banka uděluje bankovní licence, sleduje činnost obchodních bank s cílem podpory efektivnosti, spolehlivosti a bezpečnosti bankovního systému v zemi. Může třeba nařídit obchodním bankám zvýšit povinné minimální rezervy.
 2. Banka bank – centrální banka vystupuje vůči ostatním obchodním bankám ve státě jako její bankéř. Když si půjčujete od nějaké banky peníze, tak ona si je předtím musela půjčit od centrální banky. Činnosti:
 • přijímá od obchodních bank vklady;
 • poskytuje obchodním bankám úvěry;
 • vede bankám účty a provádí mezi nimi zúčtování (clearingové centrum).
 1. Banka státu – vede účty a provádí některé operace pro vládu. Centrální banky tak plní funkci fiskálních agentů vlád. Do této funkce patří:
 • správa státního dluhu, což jsou činnosti spojené s poskytování a splácením úvěrů, emisí pokladničních poukázek a dluhopisů;
 • poskytování úvěrů státnímu rozpočtu v souvislosti s úpisem státních cenných papírů. Přímé úvěrování státního rozpočtu centrální bankou, tedy bez účasti cenných papírů vydaných vládou, není ve vyspělých ekonomikách možné z důvodu vlivu na destabilizaci cenové hladiny;
 • pokladní plnění státního rozpočtu spočívající ve vedení účtů, inkasa, úhrad a dalších operací souvisejících s běžným hospodařením státního rozpočtu.
 1. Reprezentuje stát v monetární oblasti – zejména na zasedání Mezinárodního měnového fondu, skupiny Světové banky, v Generální radě guvernérů ECB (jako členská banka ESCB). Na domácí půdě pak centrální banka pravidelně informuje veřejnost.

Článek poskytl snad všem odpověď na to, co vlastně centrální banka dělá a jak moc důležitou funkci pro chod státu má. Co se týče České národní banky, tak ta se řadí mezi nejkredibilnější na světě.

Co číst dále?

Vplyv FinTechu je nezastaviteľný – presvedčia sa o tom najmä mileniáli, ale aj banky

Related Posts

Bitcoin se blíží 60 000 USD po 3,7% denním zisku

Bitcoin vzrostl o 3,79 % za posledních 24 hodin...

Pro hongkongské kryptoburzy se blíží konečný termín pro podání žádosti o licenci

Kryptoburzy v Hongkongu musí do 29. února požádat o...

Mad Lads‘ Backpack Exchange překračuje objem obchodů 300 milionů dolarů za 24 hodin

Kryptoměnová burza Backpack založená na síti Solana dosáhla hranice...

Americký ministr financí vyzývá federálního regulátora, aby dohlížel na stablecoiny

Janet Yellenová, ministryně financí Spojených států, řekla zákonodárcům, že...