K čemu je vlastně Distributed Ledger a IOTA? (3. část)

0

Náš miniseriál, ve kterém se věnujeme technologii Distributed Ledger a IOTĚ dnešním článkem končí. První a druhý díl si můžete připomenout zde a zde. V tomto posledním díle se budeme hlavně věnovat výhodám, které nám DLT a IOTA přináší a zamyslíme se nad příklady reálného využití.

Přínos v podnikové praxi

Možná si v tuto chvíli kladete otázku, k čemu je to všechno užitečné? Správná otázka. Nejprve si na tuto otázku můžeme odpovědět v obecnější rovině, ve které srovnáme různé tržní modely, které můžeme pozorovat v současném tržním prostředí. Pro ilustraci budeme čerpat z publikace ITF/OECD nazvané „Blockchain and Beyond: Encoding 21st Century Transport“ (https://www.itf-oecd.org/blockchain-and-beyond), která přehledným způsobem shrnuje některé přínosy a aspekty nasazení DLT v podnikové praxi.

Tržní modely

Současné tržní prostředí můžeme z hlediska působících subjektů rozdělit dle míry centralizace a otevřenosti trhu.

Existují trhy, na kterých působí jeden dominantní hráč (monopol) a data daného trhu jsou vysoce centralizovaná kolem něj. Na regulovaném trhu působí subjektů více a jejich působení je regulované (např. komunikační operátoři či bankovní sektor) avšak data daného trhu jsou opět vysoce koncentrována do rukou menšího počtu hráčů a pouze zákonná opatření mohou zajistit alespoň nějakou míru sdílení dat (převod účtů, převod telefonních čísel atd.). Na decentralizovaném tržním poli nalezneme na jednu stranu mnoho různých subjektů, avšak data jsou zpravidla spravována několika konkurenčními platformami, které vůči sobě vystupují značně antagonisticky (nejednotné API, různé komunikační protokoly, různé formát dat atd.).

Všechny tyto popsané modely spojuje jeden společný poznávací znak, data nejsou vůbec koordinována a mají tendenci „žít“ v uzavřených celcích (silech). Data musí být mnohdy navzájem kopírována, data jsou kontrolována hrstkou soutěžících subjektů, vazba mezi uživateli a dodavateli je velice těsná, a to vytváří podmínky pro tzv. lock-in efekt, tj. obtížná výměna dodavatelů.

iota
Obrázek 1: Upraveno dle Blockchain and Beyond: Encoding 21st Century Transport

Z hlediska efektivity a ekonomicky nejvýhodnější variantou by bylo dosáhnutí takzvaného síťového tržního modelu. Tento model se vyznačuje volnými vazbami vzájemně spolupracujících subjektů na základě standardizovaných dat a standardních rozhraní. Náklady výměny dodavatelů jsou velice nízké a vznikající data jsou vzájemně koordinována. U tohoto způsobu sdílených dat je navíc zajištěn vysoký stupeň vzájemné konzistence. Na první pohled se může tento model zdát značně přehnaný a chaotický, avšak v této oblasti může právě technologie Distributed Ledger významně pomoci a zavést všeobecná (nepodplatitelná) jasně daná pravidla.

Standardizovaný formát výměny dat a standardní rozhraní sebou přinesou také jednu podstatnou výhodu, komunikovat mohou tímto způsobem také zařízení (auta, drony, kola, přechody, světla na křižovatkách atd.)

Konkrétní příklady a inspirace pro nasazení

Jak je patrné z popisu různých tržních modelů, potenciál a možnosti nasazení DLT jsou značné, avšak důležitým předpokladem jejich rozvoje jsou zejména vysoká propustnost a škálovatelnost (potenciálních uživatelů může být velký počet) a nízké náklady na provoz (použití musí být levné). Z uvedených důvodů se domnívám, že právě IOTA protokol má velké šance přiblížit se k tomuto ideálnímu stavu a být jednotícím digitálním pojítkem pro síťový tržní model nové generace.

Ale není nutné čekat na budoucnost. Zdánlivě komplikovaná technologie může přinést benefity pro podnikovou sféru již v tomto raném stádiu – některé konkrétní příklady nasazení:

 • Okamžité platby s minimálními transakčními náklady umožnují čistý „pay-as-you-go“ model
 • Dynamické pojištění. Představte si, že řídíte automobil, který si automaticky určuje, kterou pojišťovnu zvolí dle aktuálního charakteru jízdy a daná pojišťovna automaticky získává „peníze“ dle ujetých kilometrů
 • Univerzita zveřejňuje diplomy svých absolventů transparentním a snadno ověřitelným způsobem v IOTA síti. Budoucí zaměstnavatelé tak mohou snadno zkontrolovat, zda diplom, který jim uchazeč o zaměstnání předkládá je validní a nebyl manuálně upraven
 • Uživatelé různých systémů (rozvodné soustavy, dálnic, veřejných statků apod.) mohou být odměňováni za žádoucí chování prostřednictvím okamžitě posílaných IOTA tokenů
 • Stav zásilek či materiálu může být transparentně zveřejnován a sledován prostřednictvím IOTA sítě. Každý aktér dodavatelsko-odběratelského řetězce tak má vždy aktuální, a hlavně vždy stejnou informaci

Ale příklady se nemusejí týkat pouze dílčích projektů, ale příležitosti nasazení IOTA protokolu mohou souviset s celými oblastmi lidské činnosti:

 • Oblast Smart City
 • Bezpečné adresování dat
 • Mikrotransakce
 • Autonomní ekonomičtí aktéři (i auto může mít svoji peněženku)
 • Chytré rozvodné sítě
 • Logistika a sledování zásilek
 • Zdravotnictví (bezpečné sdílení zdravotní dokumentace, bezpečný přenos dat o zdravotním stavu)

Zaujali vás možnosti IOTA protokolu a jeho nasazení v podnikové praxi? Máme pro vás další dobrou zprávu.

Právě byla otevřena registrace pro dvě školení zaměřená na nasazení IOTA protokolu v podnikové praxi zvlášť pro manažery a IT profesionály.

Rádi bychom vás pozvali na náš nový web K-mag.cz, kde naleznete spoustu novinek, zajímavostí a kvalitních článků ze světa kryptoměn. Neleznete jej zde. Budeme rádi, pokud vám přiroste k srdci a budete se na něj rádi vracet. Věřte, že děláme vše, co je v našich silách, abychom vám každý den přinášeli ten nejzajímavější obsah. Děkujeme za vaši přízeň.

Co číst dále?

[Analýza] BTC/USD – Jen konsolidujme, ten výstřel pak bude ještě větší!

avatar
  Subscribe  
Upozornit na