Okénko do ekonomických teorií – Kapitalismus

0
kapitalismus

Kapitalismus se nedá označit pouze za teorii. Je to především ekonomický systém, ve kterém jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a jsou provozovány uvnitř tržní ekonomiky. Provozovány jsou za účelem zisku, který je poté akumulován. Akumulovaný zisk se nazývá kapitál, který je následně zase zainvestován, aby se zisk ještě více zvýšil. Těch pojetí kapitalismu je samozřejmě více a v průběhu času se vyvíjely. Jedny z prvních myšlenek kapitalismu pochází například od Johna Locka. John Locke třeba tvrdil, že když se majitel půdy nestará, tak automaticky přichází o vlastnické právo. Dost překvapující, že ano?

Kapitalismus je totiž především o zodpovědnosti. Kapitalismus není o tom, že někdo má velký kapitál a může si dělat, co se mu zlíbí bez ohledu na následky. Tento postoj ale bohužel ve společnosti převládá, a proto kapitalismus už zažil mnoho krizí, které vyústily ve velké krize, ve války, či k vítězství (neo)marxistů. Karl Marx definoval kapitalismus jako způsob výroby, který je založen na námezdní práci. Marxismus je právě odpovědí na krizi kapitalismu, ale to bude na samostatný článek.

Základní charakteristiky kapitalismu

  • Systém soukromého vlastnictví majetku
  • Hospodářskou činnost řídí cenové signály trhu
  • Předpoklad motivace pro činnost vycházející z hledání zisku a závislost na této motivaci

Jak už bylo zmíněno v úvodu, tak pojetí kapitalismu je více. Patří mezi ně laissez-faire nebo kapitalismus volného trhu, kapitalismus blahobytu a státní kapitalismus. Různé formy kapitalismu mají odlišné stupně volných trhů, veřejné vlastnictví, překážky volné hospodářské soutěže a sociální politiky schválené státem.

Míra konkurence na trzích, role intervence a regulace a rozsah vlastnictví státu se liší napříč různými modely kapitalismu. Rozsah, v jakém jsou různé trhy svobodné, stejně jako pravidla definující soukromý majetek jsou záležitostí politiky a politiků. Nejvíce existujících kapitalistických ekonomik jsou smíšené ekonomiky, které spojují prvky svobodného trhu spolu se státními intervencemi a v některých případech i ekonomickým plánováním. Příkladem smíšené ekonomiky je také Česká republika.

S nástupem kapitalismu je spjato i ohromné zrychlení bohatnutí společnosti. Jak popsal již Adam Smith ve svém díle Bohatství národů, společnosti bohatnou v době, kdy je jim umožněna dobrovolná směna a vlastnictví kapitálu. V takové situaci se i zdánlivě špatné lidské vlastnosti, jako je například chamtivost, projeví snahou co nejlépe uspokojit zákazníka, a ve výsledku dochází k obohacení na obou stranách transakce.

Rakouská ekonomická škola

Dle ekonomů rakouské ekonomické školy je kapitalismus systém, v němž je díky volnému trhu, osobnímu vlastnictví a dobrovolné směně možné dosáhnout maximálního bohatství a naplnění lidských potřeb. Zároveň díky soukromému vlastnictví výrobních statků dochází k motivaci spořit a tím akumulovat bohatství a zvyšovat produktivitu práce.

Závěr

Kapitalismus jako ekonomický systém prošel mnoha stádii, díky kterým se i dost radikálně změnily původní myšlenky tohoto systému. Jak jsem zmínil na začátku Johna Locka, tak ve srovnání s jeho pojetím se dnešní systém nedá nazývat až tak kapitalismem jako spíše takovým kočkopsem. Tedy mix socialismu a kapitalismu s korporátním fašismem. Názory na to se ale různí a není moc jednoduché dnešní ekonomický systém, který je v EU zasaturován, definovat.

Co číst dále?

Analýza akcií společnosti Tesla – Stále není rozhodnuto

avatar
  Subscribe  
Upozornit na