Okénko do ekonomických teorií – Neoklasická ekonomie (1. část)

head theory
Nakupovať a obchodovať kryptomeny môžeš vyskúšať na burze Binance. V rámci našej spolupráce s burzou ponúkame doživotnú zľavu cez náš link. Registruj sa ešte dnes. Ak nevieš ako na to, pozri si náš návod.

Proces přeměny klasické ekonomie začal v roce 1870 a s tím také souvisela spousta změn. Došlo k významné změně ve využití analytických metod a změn v základních otázkách. Neoklasická ekonomie odvozuje hodnotu od vzácnosti a měří ji dle spotřebitelských preferencí. Na rozdíl od svých předchůdců se neoklasici zabývali přírodním prostředím a zdroji velmi okrajově. Avšak i přesto neoklasická ekonomie rozvinula spoustu konceptů a metod, které jsou v současnosti využívány při analýzách v environmentální ekonomii.

Externality

Výrazný posun nastal v oblasti analýzy externalit a tržního selhání a následně i v rozvoji teorie externalit. Externality se zde rozumí aktivity a činnosti, kterými firmy způsobují  nedobrovolné náklady nebo zisky jiným subjektům bez kompenzace. Tyto externality jsou právě předmětem zkoumání v rámci environmentální ekonomie.

Problematika přírodních zdrojů stála v tomto období v pozadí. Posun ve zkoumání znamenala Paretova formulace kritéria ekonomické efektivnosti. Paretovo optimum jako kritérium společenské optimality představuje jádro ekonomické teorie blahobytu a sehrálo rovněž výraznou roli ve formování environmentální ekonomie.

Poválečný vývoj

V poválečném období došlo v neoklasické ekonomii k zásadní změně. Znova se dostaly do popředí možnosti ekonomického růstu a jeho modelování pro ekonomickou analýzu. V těchto modelech jsou již přírodní zdroje zařazovány mezi limitující faktory hospodářského rozvoje. Největší rozmach zažil tento koncept právě v 60. a 70. letech minulého století. Koncepce počítala se vstupy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.

Rozvoj ekonomické teorie akceleroval směrem ke zvýšené pozornosti vůči přírodním zdrojům, protože si to jednoduše vynutil rychlý ekonomický rozvoj, který nastal v období po 2. světové válce. Rychlé tempo hospodářského rozvoje zvyšovalo tlak na čerpání a spotřebu zdrojů surovin a energií. Spolu s ekonomickým rozvojem rostlo i znečištění, což bylo umocněno explozivním populačním růstem.

StormGain

Odpovědí na zvyšující se znečištění je z pohledu environmentální ekonomie zdanění. Pokud tedy znečišťovatel vytváří emise, tak je vystaven zdanění. Daně měly motivovat producenty k tomu, aby vyvíjeli snahu o technologický pokrok, a zároveň se z těchto daňových výnosů bojuje s negativními vlivy, které znečištění způsobují.

Vzestup environmentální ekonomie

Na počátku 60. let si společnost začala globálně uvědomovat negativní dopady na životní prostředí z lidských ekonomických aktivit. Zvyšující se životní úroveň a konzumní způsob života ve vyspělých zemích začal silně kontrastovat s ekologickými haváriemi, populační explozí a nedostatkem potravin v chudých zemích.

Tyto skutečnosti se staly velmi častým předmětem debat mezi odbornou veřejností a to v globálním měřítku. Z toho také vyplývaly snahy řešit to jako globální problém v rámci OSN. Tyto léta tedy byly ve znamení environmentálního uvědomění a vývoje, který dovedl environmentální ekonomii (v rámci neoklasické ekonomie) k samostatné vědní disciplíně.

Během 60. let se přecházelo k systematickému řešení environmentálních problémů a začala vznikat ministerstva či agentury ochrany životního prostředí a současně docházelo i k legislativním změnám. Nicméně nejednotný a pomalý postup jednotlivých států nebyl sám o sobě vůbec efektivní. Z toho důvodu stále převládaly pesimistické předpovědi, které si žádaly lepší řešení, která přesáhnou hranice národních států. Největší zvrat přišel tedy až na přelomu 60. a 70. let, kdy se jednotlivé státy začaly domlouvat na společných postupech řešení.

Závěr

Neoklasická ekonomie sama o sobě není až tak (na první pohled) zajímavým tématem, ale je opravdu důležité jí porozumět alespoň z obecného hlediska. Neoklasická ekonomie má totiž k moderní ekonomii velmi blízko a z největší části z ní vychází. Neoklasici tedy i teď ovlivňují směřování jak ekonomik národních, tak i té globální.

Co číst dále?

Okénko do ekonomických teorií – Klasická ekonomie

PrimeXBT Bitcoin Skupina
Disclaimer: Tento článok je len informačného charakteru, nemožno ho považovať za investičné poradenstvo. Trhy sú nevyspytateľné a bez dostatočných znalostí je obchodovanie hazard. Za prípadné straty nenesieme zodpovednosť. Pohyby na trhu sú ťažko predvídateľné, a preto odporúčame zvážiť riziko obchodovania na burze.