Okénko do ekonomických teorií – Neoklasická ekonomie (1. část)

Share This Post

Proces přeměny klasické ekonomie začal v roce 1870 a s tím také souvisela spousta změn. Došlo k významné změně ve využití analytických metod a změn v základních otázkách. Neoklasická ekonomie odvozuje hodnotu od vzácnosti a měří ji dle spotřebitelských preferencí. Na rozdíl od svých předchůdců se neoklasici zabývali přírodním prostředím a zdroji velmi okrajově. Avšak i přesto neoklasická ekonomie rozvinula spoustu konceptů a metod, které jsou v současnosti využívány při analýzách v environmentální ekonomii.

Externality

Výrazný posun nastal v oblasti analýzy externalit a tržního selhání a následně i v rozvoji teorie externalit. Externality se zde rozumí aktivity a činnosti, kterými firmy způsobují  nedobrovolné náklady nebo zisky jiným subjektům bez kompenzace. Tyto externality jsou právě předmětem zkoumání v rámci environmentální ekonomie.

Problematika přírodních zdrojů stála v tomto období v pozadí. Posun ve zkoumání znamenala Paretova formulace kritéria ekonomické efektivnosti. Paretovo optimum jako kritérium společenské optimality představuje jádro ekonomické teorie blahobytu a sehrálo rovněž výraznou roli ve formování environmentální ekonomie.

Poválečný vývoj

V poválečném období došlo v neoklasické ekonomii k zásadní změně. Znova se dostaly do popředí možnosti ekonomického růstu a jeho modelování pro ekonomickou analýzu. V těchto modelech jsou již přírodní zdroje zařazovány mezi limitující faktory hospodářského rozvoje. Největší rozmach zažil tento koncept právě v 60. a 70. letech minulého století. Koncepce počítala se vstupy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.

Rozvoj ekonomické teorie akceleroval směrem ke zvýšené pozornosti vůči přírodním zdrojům, protože si to jednoduše vynutil rychlý ekonomický rozvoj, který nastal v období po 2. světové válce. Rychlé tempo hospodářského rozvoje zvyšovalo tlak na čerpání a spotřebu zdrojů surovin a energií. Spolu s ekonomickým rozvojem rostlo i znečištění, což bylo umocněno explozivním populačním růstem.

Odpovědí na zvyšující se znečištění je z pohledu environmentální ekonomie zdanění. Pokud tedy znečišťovatel vytváří emise, tak je vystaven zdanění. Daně měly motivovat producenty k tomu, aby vyvíjeli snahu o technologický pokrok, a zároveň se z těchto daňových výnosů bojuje s negativními vlivy, které znečištění způsobují.

Vzestup environmentální ekonomie

Na počátku 60. let si společnost začala globálně uvědomovat negativní dopady na životní prostředí z lidských ekonomických aktivit. Zvyšující se životní úroveň a konzumní způsob života ve vyspělých zemích začal silně kontrastovat s ekologickými haváriemi, populační explozí a nedostatkem potravin v chudých zemích.

Tyto skutečnosti se staly velmi častým předmětem debat mezi odbornou veřejností a to v globálním měřítku. Z toho také vyplývaly snahy řešit to jako globální problém v rámci OSN. Tyto léta tedy byly ve znamení environmentálního uvědomění a vývoje, který dovedl environmentální ekonomii (v rámci neoklasické ekonomie) k samostatné vědní disciplíně.

Během 60. let se přecházelo k systematickému řešení environmentálních problémů a začala vznikat ministerstva či agentury ochrany životního prostředí a současně docházelo i k legislativním změnám. Nicméně nejednotný a pomalý postup jednotlivých států nebyl sám o sobě vůbec efektivní. Z toho důvodu stále převládaly pesimistické předpovědi, které si žádaly lepší řešení, která přesáhnou hranice národních států. Největší zvrat přišel tedy až na přelomu 60. a 70. let, kdy se jednotlivé státy začaly domlouvat na společných postupech řešení.

Závěr

Neoklasická ekonomie sama o sobě není až tak (na první pohled) zajímavým tématem, ale je opravdu důležité jí porozumět alespoň z obecného hlediska. Neoklasická ekonomie má totiž k moderní ekonomii velmi blízko a z největší části z ní vychází. Neoklasici tedy i teď ovlivňují směřování jak ekonomik národních, tak i té globální.

Co číst dále?

Okénko do ekonomických teorií – Klasická ekonomie

Related Posts

Vitalik Buterin: AI může překonat lidi jako „vrcholový druh“

Podle spoluzakladatele Etherea Vitalika Buterina má super pokročilá umělá...

750 milionů dolarů v kryptotokenech se do prosince dostane na trh

V prosinci má být odemčeno a uvedeno na trh...

Kupci bitcoinů nedávají medvědům žádný manévrovací prostor

Informace z Cointelegraph Markets Pro a TradingView ukázaly na...

Cena XRP vstupuje do fáze prolomení býčí vlajky

Takzvaný vzor býčí vlajky se vyvíjí, když se cena konsoliduje v...

Trh sa pripravuje na skutočnú bitcoinovú rally poháňanú ETF

Cena bitcoinu, najväčšej svetovej kryptomeny podľa trhovej kapitalizácie, začala...

Kupující tlačí cenu BTC nad 38 000 USD

Bitcoin krátce vystoupil nad hranici 38 000 dolarů, když...