Okénko do ekonomických teorií – Neoklasická ekonomie (1. část)

Share This Post

Proces přeměny klasické ekonomie začal v roce 1870 a s tím také souvisela spousta změn. Došlo k významné změně ve využití analytických metod a změn v základních otázkách. Neoklasická ekonomie odvozuje hodnotu od vzácnosti a měří ji dle spotřebitelských preferencí. Na rozdíl od svých předchůdců se neoklasici zabývali přírodním prostředím a zdroji velmi okrajově. Avšak i přesto neoklasická ekonomie rozvinula spoustu konceptů a metod, které jsou v současnosti využívány při analýzách v environmentální ekonomii.

Externality

Výrazný posun nastal v oblasti analýzy externalit a tržního selhání a následně i v rozvoji teorie externalit. Externality se zde rozumí aktivity a činnosti, kterými firmy způsobují  nedobrovolné náklady nebo zisky jiným subjektům bez kompenzace. Tyto externality jsou právě předmětem zkoumání v rámci environmentální ekonomie.

Problematika přírodních zdrojů stála v tomto období v pozadí. Posun ve zkoumání znamenala Paretova formulace kritéria ekonomické efektivnosti. Paretovo optimum jako kritérium společenské optimality představuje jádro ekonomické teorie blahobytu a sehrálo rovněž výraznou roli ve formování environmentální ekonomie.

Poválečný vývoj

V poválečném období došlo v neoklasické ekonomii k zásadní změně. Znova se dostaly do popředí možnosti ekonomického růstu a jeho modelování pro ekonomickou analýzu. V těchto modelech jsou již přírodní zdroje zařazovány mezi limitující faktory hospodářského rozvoje. Největší rozmach zažil tento koncept právě v 60. a 70. letech minulého století. Koncepce počítala se vstupy obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.

Rozvoj ekonomické teorie akceleroval směrem ke zvýšené pozornosti vůči přírodním zdrojům, protože si to jednoduše vynutil rychlý ekonomický rozvoj, který nastal v období po 2. světové válce. Rychlé tempo hospodářského rozvoje zvyšovalo tlak na čerpání a spotřebu zdrojů surovin a energií. Spolu s ekonomickým rozvojem rostlo i znečištění, což bylo umocněno explozivním populačním růstem.

Odpovědí na zvyšující se znečištění je z pohledu environmentální ekonomie zdanění. Pokud tedy znečišťovatel vytváří emise, tak je vystaven zdanění. Daně měly motivovat producenty k tomu, aby vyvíjeli snahu o technologický pokrok, a zároveň se z těchto daňových výnosů bojuje s negativními vlivy, které znečištění způsobují.

Vzestup environmentální ekonomie

Na počátku 60. let si společnost začala globálně uvědomovat negativní dopady na životní prostředí z lidských ekonomických aktivit. Zvyšující se životní úroveň a konzumní způsob života ve vyspělých zemích začal silně kontrastovat s ekologickými haváriemi, populační explozí a nedostatkem potravin v chudých zemích.

Tyto skutečnosti se staly velmi častým předmětem debat mezi odbornou veřejností a to v globálním měřítku. Z toho také vyplývaly snahy řešit to jako globální problém v rámci OSN. Tyto léta tedy byly ve znamení environmentálního uvědomění a vývoje, který dovedl environmentální ekonomii (v rámci neoklasické ekonomie) k samostatné vědní disciplíně.

Během 60. let se přecházelo k systematickému řešení environmentálních problémů a začala vznikat ministerstva či agentury ochrany životního prostředí a současně docházelo i k legislativním změnám. Nicméně nejednotný a pomalý postup jednotlivých států nebyl sám o sobě vůbec efektivní. Z toho důvodu stále převládaly pesimistické předpovědi, které si žádaly lepší řešení, která přesáhnou hranice národních států. Největší zvrat přišel tedy až na přelomu 60. a 70. let, kdy se jednotlivé státy začaly domlouvat na společných postupech řešení.

Závěr

Neoklasická ekonomie sama o sobě není až tak (na první pohled) zajímavým tématem, ale je opravdu důležité jí porozumět alespoň z obecného hlediska. Neoklasická ekonomie má totiž k moderní ekonomii velmi blízko a z největší části z ní vychází. Neoklasici tedy i teď ovlivňují směřování jak ekonomik národních, tak i té globální.

Co číst dále?

Okénko do ekonomických teorií – Klasická ekonomie

Related Posts

Blížiaci sa hard fork Etherea zvyšuje záujem obchodníkov – Prekoná ETH hranicu 2 000 dolárov?

Ethereum (ETH), druhá najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie, aj...

Problém Credit Suisse prináša kryptomenám dobré aj zlé správy

Po nedávnom krachu niekoľkých amerických bánk sa dostala do...

Šéf FDIC počas vypočutia v Senáte: Kryptobanky zle zvládli tradičné riziká

Bankový výbor Senátu Spojených štátov v reakcii na nedávne...

Medvedí trh je na konci – Bitcoin v apríli začne rásť

V nedeľu som v analýze písal o silnom trende...

Top 5 článkov za uplynulý týždeň + Vstupuje Bitcoin do novej býčej fázy?

Pokiaľ ste nestihli si prečítať všetky naše články za...

Tim Draper na PBW zaspieval bitcoinovú pieseň a hovoril o budúcnosti peňazí

Americký podnikateľ Tim Draper vystúpil na práve prebiehajúcej akcii...