Počátky technické analýzy a moderních obchodních strategií – Dowova teorie – 2. část

0
analyza bitcoin trading11 analyza

V předchozí části jsme si vysvětlili teoretické základy Dowovy teorie, která je jednou z nejznámějších teorií vůbec a položila základní pilíř moderní technické analýzy. Pojďme tedy pokročit dále a objasnit principy, ze kterých vychází.

Prvá časť Dowovej teórie

Indexy

Akciové indexy jsou v podstatě agregovaný ukazatel, který má znázornit vývoj všech akcií na trhu. Jakékoliv chování a stav na trhu s akciemi bude tedy odraženo v těchto indexech. Co vše vlastně indexy agregují? Jsou to průměry ze všech uzavíracích cen a zrcadlí souhrnné mínění a emoce, které na trhu převládají. Je zde předpoklad, že akciové indexy reflektují všechny dosud známé skutečnosti (i očekávané/neočekávané), které ovlivňují nabídku/poptávku. V praxi totiž všichni účastnici na trhu s cennými papíry reagují na nové informace, které se k nim dostanou. A to se projeví v kurzech. Jednoduše řečeno – jakákoliv fundamentální zpráva, či změna fiskálních, či jiných politik, kterými do ekonomiky vláda zasahuje, se následně projeví v ceně akcií.

Trendy

Všichni určitě víme, že akciové trhy se pohybují v trendech, což je očividný směr pohybu kurzu. Máme dva základní druhy trendů – býčí (vzestupný) a medvědí (sestupný). U obou  trendů ale rozlišujeme ještě jakési „podtrendy“. Začátek býčího trendu lze charakterizovat nalezením „dna“ a nakupováním informovaných investorů. Občas se také nazývá „Smart money“. Toto období se též označuje jako fáze „akumulace“.

Při zvyšujícím hromadění pozitivních fundamentů a optimismu v řadách investorů v rámci býčího trendu je fáze rostoucí. V počátku rostoucí fáze nakupují především institucionální investoři, které následují ti drobní. Pak začíná přechod do vzestupné fáze trendu, kdy hlavní trend začne oslabovat a lépe informovaní investoři už začínají postupně prodávat své nakoupené aktiva z první a druhé fáze. Čímž začnou distribuci cenných papírů a to je právě už první fází nově nastoupeného medvědího trendu.

Medvědí a býčí trend lze rozložit na časově odlišné menší trendy. Rozlišujeme Primární trend (nejdelší), Sekundární trend (středně dlouhý) a Terciální trend (nejkratší pohyby). Primární trend je charakterizován délkou trvání od řádově měsíců až po několik let. Sekundární je z časového hlediska v délce týdnů až měsíců, zatímco pohyby v Terciálním trendu nepřesáhne 3 týdny. Pro velké institucionální investory jsou podstatné pouze první dva, Terciální totiž nemá žádnou výpovědní hodnotu pro dlouhé období. Nejmenší trend je i lehké zmanipulovat, takže krátkodobé pohyby by měli brát s rezervou i malí investoři.

Zdroj: elearnmarkets.com

Z obrázku můžete vidět, že Primární trend udává hlavní směr pro vývoj akciového trhu. Sekundární trend můžeme chápat jako protisměr a Terciální jako malé vlnky, které nejsou tak směrodatné.

Dowovy linie

Dowovy linie jsou formace, které můžeme v grafu vidět a zakreslit před změnou trendu. Jedná se o cenové pohyby, které se drží kolem svého klouzavého průměru a volatilita je minimální. Pohyby kurzu lze zakreslit pomocí trendových linií jako úzký koridor, ve kterém se určitou dobu cena drží. Podle Dowa by se  pohyby v koridoru měly nacházet alespoň po dobu 3 týdnů, aby byly platné. V býčím trendu je takový koridor  známka postupné distribuce a začátek medvědího trendu. Zatímco v medvědím trendu se jedná o fázi akumulace a počátek bull runu.

Momentálně jsme si vysvětlili 3 principy, na kterých Dowova teorie stojí. Jak bylo zmíněno v 1. části, tak je principů celkově šest, ale to už bych nechal na případnou poslední část seriálu. Nicméně z výše zmíněných principů jde vidět, že se nejedná o nic zastaralého a opravdu moderní technická analýza má stále základ v myšlenkách Charlese Dowa.

avatar
  Subscribe  
Upozornit na