Formácia Tweezer

0
3195
Formácia tweezer
Formácia tweezer, zdroj: shutterstock.com/Autor: Muhammad Anuar bin Jamal

Tweezer Top

Formácia Tweezer (alebo pinzeta) získala názov podľa svojho vzhľadu. Vzniká, keď dve alebo viacero sviečok za sebou má rovnaké LOW (pre Tweezer Bottom) alebo rovnaký top (pre Tweezer Top). Obe formácie nám otáčajú trend, no tentokrát iba z krátkodobého hľadiska.

Tweezer Bottom

Túto formáciu môžme nájsť na hranici supportu. Jej význam je v tom, že bears nie sú ďalej ochotní predávať pod aktuálny LOW. Na scénu tak prichádzajú bulls a tlačia cenu späť hore. Fakt, že dve alebo viacero sviečok za sebou má rovnaký LOW, potvrdzuje silu suppoortu na tejto cene. Zároveň nám formácia naznačuje prestávku alebo dokonca krátkodobé otočenie aktuálneho downtrendu.

Táto formácia môže byť tvorená rôznymi druhmi sviečok. Niekoľko variácii vidíte na obrázku nižšie.

Tweezer Bottom Examples

Podmienky pre vznik formácie Tweezer Bottom:

  • formáciu sa tvorí počas jasného downtrendu
  • prvá sviečka je bearish (červená), druhá naopak bullish (zelená) alebo Doji
  • LOW oboch sviečok musí byť na rovnakej cene

Tweezer Bottom Chart

Na grafe je vidieť, že formácia Tweezer Botoom je zároveň aj formáciou Bullish Engulfing. Nie je to chyba, práve naopak. Ak je Tweezer Bottom zároveň aj inou otáčavou formáciou, ktorej sviece majú rovnakým LOW, signál sa považuje za ešte silnejší.

Tip redakcie: Obchodná stratégia Scalping

Tweezer Top

Tweezer Top je opakom vyššie popísanej formácie Tweezer Bottom. Môžeme ju nájsť na hranici rezistencie počas uptrendu. Formácia je signálom ku krátkodobému otočeniu aktuálneho uptrendu. Tak ako bol pri predchádzajúcej formácii najdôležitejší rovnaký LOW oboch sviečok, pri tejto je najdôležitejší rovnaký HIGH.

Tweezer Top Chart

Podmienky formácie Tweezer Top:

  • formácia sa tvorí počas jasného uptrendu
  • prvá sviečka je bullish (zelená), druhá bearish (červená) alebo Doji
  • obe sviece musia mať rovnaký HIGH

Tak ako formácia Tweezer Bottom aj Tweezer Top môže byť tvorená rôznymi druhmi sviečok. Na obrázku nižšie uvádzame niekoľko príkladov.Tweezer Top Examples

Z pohľadu obchodovania nám táto formácia ukazuje, že predávajúci získavajú prevahu nad kupujúcimi. Treba mať na pamäti, že táto formácia môže byť tvorená aj viacerými sviečkami s rovnakým HIGH následujúcimi za sebou. Čím viac sviečok, tým silnejšia rezistencia na cene HIGH a tým väčšia pravdepodobnosť otočenia trendu.

Sledujte trading11 na facebooku.