Monetární politika – Jak je centrálními bankami kontrolováno množství peněz?

monetarni politika

Množství dostupných peněz v ekonomice se nazývá peněžní zásoba. V režimu komoditních peněz je peněžní zásoba prostě stanovená daným množstvím té dané komodity. V ekonomikách, kde se využívají tzv. FIAT money (což je naprostá většina států), tak peněžní zásobu ovládá vláda. Legální restrikce dávají vládě monopol na “tisknutí” peněz. Stejně jako nastavení výše daně, či vládních nákupů, tak i “tisknutí” peněz (ovlivňování množství peněz v ekonomice) patří k nástrojům vládních politik. A právě kontrola množství peněz v ekonomice se nazývá monetární politikou.

Centrální banky

Ve většině moderních států je monetární politika delegována na nějakou sice nezávislou (ale přitom státní instituci), kterou nazýváme centrální bankou. Ve Spojených státech je to například Federální rezervní banka (FED) a v České republice je to Česká národní banka. Když se podíváte na bankovku amerického dolaru, tak na ní uvidíte napsáno “Federal reserve note”, což je také oficiální název bankovek v USA.

Rozhodnutí v rámci monetární politiky pocházejí od Výboru pro otevřený trh Federální rezervní banky. Což je obdoba pro bankovní radu České národní banky. Tento výbor se skládá ze dvou skupin. Jedna se nazývá federální rezervní rada, která je jmenována prezidentem USA a schválena Kongresem. Druhá skupina jsou prezidenti regionálních Federálních rezervních bank, kteří jsou zvoleni představenstvem těchto bank. Výbor pro otevřený trh zasedá každých šest týdnů, aby v něm jeho členové prodiskutovali a nastavili monetární politiku.

Primární cestou, skrz kterou centrální banky kontrolují množství peněz v ekonomice, se nazývá “Operace na volném trhu”. Což jsou nákupy a prodeje dluhopisů. Když chce centrální banka zvýšit peněžní zásobu v ekonomice, tak využije svoje natisknuté dolary způsobem, že začne nakupovat dluhopisy, které jsou na volném trhu dostupné. Tím jak centrální banka nakupuje tyto dluhopisy, tak k tomu využívá své emitované peníze, které se tímto způsobem dostanou do oběhu ekonomiky.

V opačném případě, kdy chce centrální banka peníze z cirkulace v ekonomice vytáhnout, tak začne emitovat své vlastní dluhopisy, nebo může využít ty, které byly nakoupeny v minulosti k tomu, aby byly dále prodávány veřejnosti. Veřejnost k nákupu využije měnu, takže se tímto způsobem vrátí peníze z ekonomiky do centrální banky.

Závěr

Tak máme za sebou tento velmi krátký článek, kde jsme si popsali základní mechanismy, jak lze kontrolovat množství peněz v ekonomice. Těch nástrojů je samozřejmě daleko více, ale toto je pro úvod do daného tématu zatím dostačující. V budoucnu plánujeme vydat něco mnohem komplexnějšího, kde si podrobněji představíme jednotlivé nástroje monetární politiky centrálních bank.

Co číst dále?

Analýza akciového indexu EU50EUR – Padesát největších firem v EU má pozitivní vyhlídky na další růst